E-māja

Rādījumus var nodot tikai
no 28. - 01. datumam!

Aktuāli

AICINA DARBĀ ELEKTRIĶI 04 Janvāris 2021 Paziņojumi

 SIA "VILKME" aicina darbā ELEKTRIĶI:

Darba pienākumi: 

 • Nodrošināt elektroietaišu darbību, apkalpošanu un remontu, spuldžu maiņu, elektroietaišu pieslēgumu ierīkošanu, elektromotoru,  sūkņu un to automātikas darbību, kā arī jaunu elektroietaišu izbūvi;
 • Fiksēt elektroiekārtu bojājumus un organizēt to drošu un savlaicīgu novēršanu;
 •  Novērst iedzīvotāju pieteiktos bojājumus elektrotīklos SIA “VILKME” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā tehniskā izglītība;
 • Bz zemsprieguma elektrodrošības sertifikāts;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • praktiska darba pieredze elektriķa amatā;
 • labas  darba plānošanas prasmes, spēja veikt darbu patstāvīgi, pozitīva attieksme pret  veicamo darbu

Mēs piedāvājam:

 • aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
 • atalgojumu no 1000 EUR (bruto)
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2021. gada 4.februārim uz e-pastu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Darba devēja kontaktpersona: SIA “Vilkme” galvenais enerģētiķis Guntis Gasons, tel.+371 29294730.

Lasīt vairāk
AICINA DARBĀ ĒKU UN APSAIMNIEKOJAMĀS TERITORIJAS PĀRZINI ZAĶUMUIŽAS CIEMĀ 04 Janvāris 2021 Paziņojumi

SIA "VILKME" aicina darbā Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini

ZAĶUMUIŽAS CIEMĀ 

Darba pienākumi:

 •   organizēt un nodrošināt ēku un tiem funkcionāli piederošo zemesgabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, sanitāro apkopi, atkritumu     savākšanu un labiekārtošanu;
 •   plānot, uzraudzīt un veikt ēku tehniskās apkopes un remontdarbus;
 •   uzturēt darba kārtībā apkures sistēmu un ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas daudzdzīvokļu mājās;
 •   komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un to problēmsituāciju risināšana, tehniska palīdzība avārijas situācijās;

Prasības pretendentam:

 •  vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 •  darba pieredze līdzīgā amatā;
 •  zināšanas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos;
 •  B kategorijas autovadītāja apliecība;
 •  vēlamas krievu valodas zināšanas;
 •  spēja uzņemties atbildību, ātri reaģēt problēmsituācijās;
 •  spēja strādāt komandā un patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 •  labas saskarsmes iemaņas, augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.
 •  atbildīgu darbu pašvaldības uzņēmumā;
 •  atalgojumu no 900-1000 EUR (bruto);
 •  sociālās garantijas;
 •  veselības apdrošināšanu pēc 3 mēnešiem.

CV sūtīt līdz 2021. gada 4.februārim uz e-pastu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba devēja kontaktpersona: SIA “Vilkme” Valdes locekle Sigita Čudare t.26335737.

Lasīt vairāk
AICINA DARBĀ KAPU PĀRZINI ROPAŽOS 04 Janvāris 2021 Paziņojumi

Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "VILKME" aicina darbā KAPU PĀRZINI Ropažos: 

Darba pienākumi:

 • organizēt jaunu apbedīšanas vietu ierīkošanu (uzmērīšanu, ierādīšanu un reģistrēšanu) un piedalīties bēru cermoniju norises organizēšanā;
 • kapsētas lietvedības dokumentācijas organizēšana un uzskaite, darbs ar SIA “Cemety” kapsētas pārvaldīšanas sistēmu;
 • organizēt kapsētas teritorijas ikdienas kopšanu un tīrību, uzturot kārtībā kapliču, iekšējos ceļus un celiņus, apstādījumus ārpus kapa vietām, stāvlaukumu, atkritumu novietnes un labierīcības objektus;
 • līdzdarboties kapu publisko pasākumu (kapu svētku, svecīšu vakaru) norises organizēšanā;
 • ievērot Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus  “Kārtība, kādā tiek organizēta kapavietu ierādīšana un reģitrēšana Ropažu novada kapos” un “Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi”.

Prasības pretendentam:

 • vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • iemaņas darbam ar datoru;
 • teicamas latviešu valodas un vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja organizēt savu darbu;
 • izpratne par kapsētu uzturēšanu.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu darbu pašvaldības uzņēmumā;
 • atalgojumu no 500 EUR bruto;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc 3 mēnešiem.
 • nepilna laika darba slodzi.

CV sūtīt līdz 2021. gada 4.februārim uz e-pastu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai ievietot SIA “VILKME” pastkastītē adresē Priedes 4-57, Silakrogs ar norādi “Kapu pārziņa vakance”.

Darba devēja kontaktpersona: Valdes locekle Sigita Čudare, tel. 26335737.

Lasīt vairāk
Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā 11 Decembris 2020 Paziņojumi

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā no 2021.gada 1. janvāra

2020.gada 23. novembrī Saeima atbalstīja grozījumus "Dabas resursu nodokļa likumā", kas paredz, ka turpmākajos gados tiks pakāpeniski palielināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Turklāt tā pieaugs katru gadu līdz 2023.gadam. Tās paaugstināšanās ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Saistībā ar DRN likmes ikgadējo pieaugumu kopējais tarifs (ar DRN) poligonā “Getliņi” no nākamā gada pieaugs proporcionāli likmes pieaugumam un no 2021. gada 1. janvāra būs 66.55 EUR bez PVN (iepriekš – 60.81 EUR) par tonnu.

Saistībā ar minētajām izmaiņām no 2021.gada 1.janvāra paredzētas  izmaiņas arī maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Ropažu novadā, un tā būs:

 • *17,57 EUR bez PVN par 1 m3 nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līdzšinējo 14,43 EUR  bez PVN par 1 m3 vietā. Izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi būs 4,22 EUR (bez PVN 21%) līdzšinējo 3,46 EUR (bez PVN 21%) vietā. Tarifi sekojošiem konteineru veidiem:

N.p.k.

Konteineru veidi

EUR (bez PVN)

1

0.12 m3 liels konteiners

2,11

2

0.24 m3 liels konteiners

4,22

3

0.66 m3 liels konteiners

11,60

4

0.77 m3 liels konteiners

13,53

5

1.00 m3 liels konteiners

17,57

6

1.10 m3 liels konteiners

19,33

* No daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu novietnēm savāktais un izvestais atkritumu daudzums (m3) tiek dalīts starp dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli katrā dzīvokļu īpašumā deklarēto personu skaitam.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “VILKME” piedāvā iespēju atkritumu šķirot. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “VILKME” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.

Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 2 komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Ja tiek apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Izmaiņas apstiprinātas ar Ropažu novada domes  10.12.2020. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.1, prot. Nr.23.

Ar cieņu, SIA “VILKME” administrācija

Lasīt vairāk
Visas aktualitātes »

Atgādinājums

Pievērsiet uzmanību ūdens skaitītāja derīguma termiņam!

Ja ūdens skaitītājs netiks nomainīts vai verificēts, maksa par ūdeni un kanalizāciju tiks aprēķināta saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013, kuros noteikts, ka ja ūdens skaitītājam dzīvoklī ir beidzies verificēšanas termiņš, apsaimniekotājs ir tiesīgs aprēķināt ūdens patēriņu līdz 10 m³ mēnesī par katru dzīvoklī (mājsaimniecībā) dzīvojošo personu.

Lasīt vairāk

Statistika

SIA Vilkme dibināta, lai nodrošinātu Ropažu novada apdzīvotās vietās pašvaldības autonomās funkcijas: pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana, apkures nodrošināšana, atkritumu izvešanas organizēšana.Kontrolējošā iestāde ir Ropažu novada pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs.

5

Apsaimniekojamie reģioni

Ciemi Ropažu novadā, kuros uzņēmums darbojas - Tumšupe, Ropaži, Mucenieki, Kākciems, Silakrogs un Zaķumuiža

45

Apsaimniekojamās ēkas

Ropažu novadā daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām apbūvei izmantoti tikai 4 - 5 tipveida projekti, kuri savstarpēji atšķiras ar stāvu skaitu, korpusu skaitu un elementu detalizāciju. Dominējošais ēku augstums ir 3 un 5 stāvi

20

Gadu pieredze

Uzņēmums dibināts 1995.gadā. Tas apsaimnieko 36 mājas (1390 dzīvokļi) un sniedz komunālos pakalpojumus četros ciemos, t.sk. juridiskiem uzņēmumiem un privātmājām Ropažos un Tumšupē

44

Profesionāli darbinieki

Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku komunālo pakalpojumu sniegšanu, atbildīgie darbinieki ir ar kvalifikāciju, izglītību un lielu pieredzi konkrētā nozarē

70 000m2

Teritorija

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo teritoriju

64 575m2

Apsaimniekojamā platība

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām