E-māja

Rādījumus var nodot tikai
no 28. - 01. datumam!

Aktuāli

Kopsapulce mājas "Zaļā iela 8", Ropažos dzīvokļu īpašniekiem par siltināšanas projekta īstenošanu 29 Maijs 2020 Paziņojumi

Kopsapulce notiks š.g. 10.jūnijā plkst. 19:30

Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centrā

Sapulces darba kārtība:

  • Par projekta īstenošanu un izmaksām;
  • Par aizdevuma un Granta nosacījumiem;
  • Par SIA “VILKME” pilnvarojumu dzīvokļu īpašnieku vārdā slēgt līgumus un vadīt projekta īstenošanu.

Informējam, ka gadījumā, ja Jūs pilnvarojat citu personu pārstāvēt savas kā dzīvokļa īpašnieka intereses dzīvokļa īpašnieku kopībā, tad pilnvarojums atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta ceturtajai daļai jānoformē rakstveidā. Pilnvaras paraugs šeit.

Dzīvokļu īpašnieku ierašanās uz kopsapulci ir obligāta!!!

(līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un Pilnvara, ja tāda ir nepieciešama)

Jautājumu gadījumā zvanīt, tel.nr. 29477460 vai e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Par piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu Ropažu novada Muceniekos 2020.gada maija mēnesī 13 Maijs 2020 Paziņojumi

Saskaņā ar Regulatora 2020.gada 6.janvāra padomes sēdes lēmumu Nr.06.01.2020-1 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada “CIEMATS” siltumenerģijas apgādes tarifu piemērošanas kārtību, SIA “Vilkme” informē, ka piemērojamais siltumenerģijas apgādes gala tarifs maija mēnesī Ropažu novada, Muceniekos pielietojot iepriekšējā perioda dabasgāzes cenas starpības korekciju ir 33,88 EUR/MWh.

SIA “VILKME” administrācija

“ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ŠĶEMBOTO UN GRANTĒTO IELU UN CEĻU UZTURĒŠANA” (ID Nr.VILKME 2020/3) 27 Aprīlis 2020 Atklāti konkursi

SIA „Vilkme”, reģistrācijas Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133kontaktpersona: valdes locekle Sigita Čudare, tel.nr. 26335737, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka 2020.gada 27.aprīlī tiek izsludināts iepirkums “Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana” (ID Nr. VILKME 2020/3).

Iepirkuma priekšmets ir Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) prasībām. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ ar iepirkuma dokumentāciju un tā pielikumiem nevar iepazīties klātienē SIA „VILKME” birojā.

Iepirkuma dokumentācija elektroniski ir brīvi pieejama SIA „VILKME” mājas lapā www.vilkme.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Iepirkums ir izsludināts:
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/%22vilkme%22/phr/1/nm/1/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37433

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 11.maijam, plkst.09:30.

Pasūtītājs informē, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, ir pārtraukusi iepirkumu sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus Tehniskajā specifikācijā.

Valdes locekle, Sigita Čudare

Paziņojums par apkures un ūdens padeves pārtraukumu Muceniekos 22 Aprīlis 2020 Paziņojumi

Saistībā ar AS “Sadales tīkls” paziņojumu par plānoto remontdarbu veikšanu elektroapgādes tīklā un elektroenerģijas atslēgumu Muceniekos, piektdien, 24.aprīlī no plkst. 12:00 līdz 17:30 nedarbosies ūdens apgādes sistēma un mājas siltummezgls, līdz ar to būs ūdens un apkures padeves pārtraukums mājai.

! Lūdzam uzkrāt nepieciešamās ūdens rezerves.

SIA “Vilkme”

Tālrunis informācijai 26433008

PAZIŅOJUMS PAR APKURES ATSLĒGŠANU! 22 Aprīlis 2020 Paziņojumi

SIA „Vilkme” informē, ka 30.aprīlī tiks atslēgta apkure daudzdzīvokļu mājām.

Visas aktualitātes »

Atgādinājums

Pievērsiet uzmanību ūdens skaitītāja derīguma termiņam!

Ja ūdens skaitītājs netiks nomainīts vai verificēts, maksa par ūdeni un kanalizāciju tiks aprēķināta saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013, kuros noteikts, ka ja ūdens skaitītājam dzīvoklī ir beidzies verificēšanas termiņš, apsaimniekotājs ir tiesīgs aprēķināt ūdens patēriņu līdz 10 m³ mēnesī par katru dzīvoklī (mājsaimniecībā) dzīvojošo personu.

Lasīt vairāk

Statistika

SIA Vilkme dibināta, lai nodrošinātu Ropažu novada apdzīvotās vietās pašvaldības autonomās funkcijas: pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana, apkures nodrošināšana, atkritumu izvešanas organizēšana.Kontrolējošā iestāde ir Ropažu novada pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs.

5

Apsaimniekojamie reģioni

Ciemi Ropažu novadā, kuros uzņēmums darbojas - Tumšupe, Ropaži, Mucenieki, Kākciems, Silakrogs un Zaķumuiža

45

Apsaimniekojamās ēkas

Ropažu novadā daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām apbūvei izmantoti tikai 4 - 5 tipveida projekti, kuri savstarpēji atšķiras ar stāvu skaitu, korpusu skaitu un elementu detalizāciju. Dominējošais ēku augstums ir 3 un 5 stāvi

20

Gadu pieredze

Uzņēmums dibināts 1995.gadā. Tas apsaimnieko 36 mājas (1390 dzīvokļi) un sniedz komunālos pakalpojumus četros ciemos, t.sk. juridiskiem uzņēmumiem un privātmājām Ropažos un Tumšupē

44

Profesionāli darbinieki

Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku komunālo pakalpojumu sniegšanu, atbildīgie darbinieki ir ar kvalifikāciju, izglītību un lielu pieredzi konkrētā nozarē

70 000m2

Teritorija

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo teritoriju

64 575m2

Apsaimniekojamā platība

Katrā no ciemiem uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām